QPCC UK

АНКЕТА СПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИХ НАВИЧОК ТА ПЕРЕКОНАНЬ

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні, яке проводиться в межах міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» для вивчення сприйняття педагогами власних професійних навичок та переконань. Більше про проєкт можна дізнатись за посиланням https://pagoste.eu/. Анкетування проводиться Університетом Риму Тре (Італія) у співпробітництві з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН (Україна). 
Анкета сприйняття власних навичок та переконань (QPCC) допоможе усвідомити те, як Ви даєте раду з певними життєвими ситуаціями або професійними проблемами. Результати анкетування допоможуть Вам з’ясувати походження деяких труднощів у професійній педагогічній діяльності та визначити шляхи подолання проблем.
Анкета складається із 63 тверджень, які описують моделі поведінки, Ваші судження або ставлення.
Ваші відповіді є важливими для нас. Інформація, яку Ви надасте, допоможе дослідити ці питання та запропонувати кращі підходи до системи управління підготовкою педагогів в Україні.
Опитування є анонімним. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення процесу підготовки студентів в університетах України та налагодження механізмів співпробітництва між різними стейкхолдерами професійно-технічної освіти.
Цей проєкт був профінансований за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація [повідомлення] відображає погляди лише автора(-iв), і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.